ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Euro Creations ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสถาบันปรีดี พนมยงค์

10
ตุลาคม
2563
Euro Creations ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสถาบันปรีดี พนมยงค์

สถาบันปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดเวทีอภิปรายสาธารณะ PRIDI Talks ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “จากหนักแผ่นดินสู่โรคชังชาติ: ชาติ ความเป็นไทยและประชาธิปไตยที่แปรผัน” เนื่องในวาระรำลึกครบรอบ “44 ปี 6 ตุลาฯ 19”เวลา 10.30-13.00 น. ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ การจัดกิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ส่วนหนึ่งเพราะได้รับการสนับสนุนจากบริษัทยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (Euro Creations Co., Ltd.)

ในการนี้สถาบันปรีดี พนมยงค์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธารณชน และธำรงไว้ซึ่งหลักการส่งเสริมเจตนารมณ์ อุดมการณ์การปกป้องประชาธิปไตย และการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนผ่านการจัดกิจกรรมเวทีอภิปรายสาธารณะ PRIDI Talks ครั้งที่ 6

สถาบันปรีดี พนมยงค์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสนับสนุนของท่านจะเป็นกำลังใจต่อกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างคุณค่า อันเป็นประโยชน์ให้สังคมไทย และสาธารณชนสืบต่อไป

 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง: