ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร สถาบันปรีดี พนมยงค์ (พ.ศ. 2562 - 2565)
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ตำแหน่ง
นายอนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหาร
นายปกป้อง จันวิทย์   กรรมการบริหาร
นายวิโรจน์ อาลี   กรรมการบริหาร
นางสาวปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์ กรรมการบริหาร
นายเอกชัย ไชยนุวัติ กรรมการบริหาร
นายพิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ กรรมการบริหาร
นายประวิตร  โรจนพฤกษ์   กรรมการบริหาร
นายกล้า สมุทวณิช  กรรมการบริหาร
นายกษิดิศ อนันทนาธร กรรมการบริหาร
นายปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ