ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ข่าวสาร

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา สถาบันปรีดี พนมยงค์ นำโดย คุณปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ กรรมการผู้จัดการสถาบันปรีดี พนมยงค์ ได้เข้าเยี่ยมชม และศึกษาศึกษากระบวนการทำงานของ BentoWeb ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ซีแมนทิค ทัช จำกัด เพื่อเรียนรู้วิธีการจัดเก็บและดูแลสินค้าให้กับผู้ใช้บริการ
มูลนิธิ - สถาบันปรีดี พนมยงค์ เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเกี่ยวกับขบวนการเสรีไทยและการรำลึกขบวนการเสรีไทย ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุม ดร.สมสักดิ์ และคุณหญิงปัทมา สีสวัสดิ์ตระกูล (NIDA)
“สถาบันปรีดี พนมยงค์” จัดงานเสวนา PRIDI Talks #24: 112 ปี ชาตกาล ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ “การต่อสู้ของผู้หญิงเพื่อสิทธิและสันติภาพ” ณ สมาคมธรรมศาสตร์ฯ ซอยงามดูพลี

บทความ

2
มี.ค.
2567
ขบวนการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ ในปี 2501 มีผลเสียต่อประเทศจีนอย่างมาก เนื่องจากได้เกิดภัยพิบัติทั่วทั้งประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ภัยแล้ง อุทกภัย ซึ่งส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติขาดแคลน และเศรษฐกิจของจีนตกต่ำลง
1
มี.ค.
2567
การเกิดของคณะ ร.ศ. 130 มีจุดมุ่งหมายในการปกครองแบบตะวันตก ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยนั้น มีความเจริญทัดเทียมกับนานาประเทศ
เนื่องในโอกาสครบรอบ 129 ปีชาตกาล หม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล ผู้เป็นพระราชธิดาของสมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพ ที่ได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมากมาย ที่ทำให้ชีวิตต้องพลิกผลันและได้พบกับท่านปรีดี พนมยงค์ จนนำไปสู่การสร้างหอสมุดดำรงราชานุภาพ
หลังจากการเกิดเหตุการณ์รัฐประหาร ในปี พ.ศ. 2490 จึงทำให้นายปรีดี พนมยงค์เดินทางกลับมายังเมืองไทยเป็นการลับ อีกทั้งเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดขบวนประชาธิปไตยในปี พ.ศ. 2492 และการสังหารอดีต 4 รัฐมนตรี
ในปัจจุบันนี้คำว่า ‘พีลอสโซฟี' หรือ 'ปรัชญา’ ได้มีการให้ความหมาย คือ “ยอดสรุปของวิชาทั้งหลาย“ หรือ “วิทยาของวิทยาทั้งหลาย“ นอกจากนี้ยังมีความเชื่อมโยงกับความหมายทางภาษาบาลี - สันสกฤต ของคำว่า “ธรรม“ อีกด้วย
ภายในงาน Thailand Biennale, Ching Rai 2023 มีการจัดแสดงนิทรรศการของอาจารย์ทรงเดช ที่ให้แนวคิดการหลุดพ้นจากทุกข์โดยหลักของพระพุทธศาสนา
17 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ได้ให้สัมภาษณ์รายการย้อนอดีตสู่อนาคต FM96.5 ประเด็นเกี่ยวกับ ความจริงเกี่ยวกับขบวนการประชาธิปไตย 26 กุมภาพันธ์ 2492
ทองเปลว ชลภูมิ เป็นนักการเมืองที่มีอุดมการณ์ในประชาธิปไตยอย่างแรงกล้า และได้ต่อสู้เรื่อยมาในทางการเมือง จนกระทั่งต้องจบชีวิตจากการถูกสังหารโดยรัฐบาลฝ่ายเผด็จการ กับอีก 3 รัฐมนตรี แต่นาม "ทองเปลว" ยังคงถูกกล่าวถึงอยู่เสมอ
ปลายได้ก้าวสู่การเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเป่นจิ๊งซื้อฟ่านต้าซูเอ๋ ได้พบกับเพื่อนๆ มากมายจากต่างพื้นที่และคณะวิชา อีกทั้งยังมีเพื่อนร่วมหอพักนักศึกษาที่คอยกวดวิชาให้ปลายนั้นได้มีผลการเรียนที่ดี
ทหารในกองทัพสมัยใหม่ เป็นการปฏิรูปวัฒนธรรมองค์กรให้มีความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว ไม่มีการแตกแยก อีกทั้งยังทำหน้าที่เป็นเครื่องมือของรัฐบาลที่จะป้องกันประเทศไม่ให้คู่ตรงข้ามเข้ามารุกรานและสามารถเอาชนะคู่ศัตรูได้ภายใต้สงครามยุคใหม่
ภาพรวมของสถิติ นิติรัฐ ความชอบธรรม ความยุติธรรม สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในบริบทสากล ยังพบว่ามีความขัดแย้งทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เหตุการณ์รัฐประหาร ปี 2557 จนกระทั่งการเคลื่อนไหวทางการเมืองของนักเรียน นิสิตนักศึกษาในปี 2563

หนังสือขายดี

ผู้เขียน : ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
พิมพ์ครั้งที่่ 1 : มิถุนายน 2564

สันติสุข โสภณสิริ บรรณาธิการ
240 หน้า
ราคา 195 บาท

เนื่องในวาระ 81 ปี พระเจ้าช้างเผือก
ชุด พระเจ้าช้างเผือก 200 บาท
+ DVD พระเจ้าช้างเผือก

หนังสือแนะนำ

หนังสือหายาก

ความเป็นอนิจจังของสังคม
เหลือ 12 เล่ม

แนวความคิดประชาธิปไตยของปรีดี พนมยงค์
เหลือ 5 เล่ม

ประวัติศาสตร์การเมืองไทย โดย ปรีดี พนมยงค์
เหลือ 10 เล่ม