ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ชีวิต-ครอบครัว

แง่มุมชีวิตส่วนตัวและครอบครัวของปรีดี

ชีวิต-ครอบครัว
8
เมษายน
2567
จดหมายฉบับนี้แสดงความพยายามของนายปรีดี พนมยงค์และท่านผู้หญิงพูนศุข ในการยกย่องบทบาทอันสำคัญของสมเด็จกรมพระยาเทววงศ์วโรปการและกรมหมื่นเทววงศ์วโรทัย ในการแก้ไขสนธิสัญญาช่วยให้ไทยได้รับเอกราช เสมอภาคกับนานาชาติ มีการส่งมอบหนังสือเพื่อสร้างความตระหนักในคุณูปการของท่านให้แก่คนรุ่นหลัง
ชีวิต-ครอบครัว
6
เมษายน
2567
ความสัมพันธ์ของครูฉลบชลัยย์ พลางกูร กับท่านปรีดีและท่านผู้หญิงพูนศุขเป็นความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความรัก เป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและมีอิทธิพลต่อชีวิตในชีวิตครูฉลบชลัยย์
ชีวิต-ครอบครัว
30
มีนาคม
2567
ช่วงเวลาสำคัญในชีวิตของปลายในฐานะนักศึกษาต่างชาติที่ได้เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมจีนอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่ายิ่ง
ชีวิต-ครอบครัว
24
มีนาคม
2567
เมื่อเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย ปลายเกิดความเหงาคิดถึงพ่อแม่ ในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ปลายได้เดินทางกลับบ้าน และได้ฟังเรื่องเล่าคนเวียดนามในการต่อสู่เพื่อเอกราชจากผู้เป็นพ่อ
ชีวิต-ครอบครัว
16
มีนาคม
2567
ในห้วงของการเป็นนักศึกษาฝึกสอนของปลายนั้น ได้ถูกส่งไปฝึกหัดสอนที่โรงเรียนสตรีมัธยมหมายเลข 3 ณ กรุงปักกิ่ง ในรายวิชาวรรณคดีจีนโบราณ เพราะเป็นวิชาที่ชื่นชอบ จึงทำให้สามารถถ่ายทอดได้ดี
ชีวิต-ครอบครัว
2
มีนาคม
2567
ขบวนการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ ในปี 2501 มีผลเสียต่อประเทศจีนอย่างมาก เนื่องจากได้เกิดภัยพิบัติทั่วทั้งประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ภัยแล้ง อุทกภัย ซึ่งส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติขาดแคลน และเศรษฐกิจของจีนตกต่ำลง
ชีวิต-ครอบครัว
24
กุมภาพันธ์
2567
ปลายได้ก้าวสู่การเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเป่นจิ๊งซื้อฟ่านต้าซูเอ๋ ได้พบกับเพื่อนๆ มากมายจากต่างพื้นที่และคณะวิชา อีกทั้งยังมีเพื่อนร่วมหอพักนักศึกษาที่คอยกวดวิชาให้ปลายนั้นได้มีผลการเรียนที่ดี
ชีวิต-ครอบครัว
18
กุมภาพันธ์
2567
ปลายเดินทางเพื่อที่จะหาความรู้และประสบการณ์ จากการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่สำคัญ และต้องพบกับการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่มีความยากลำบาก
ชีวิต-ครอบครัว
10
กุมภาพันธ์
2567
สุ. จิ. ปุ. ลิ. พุทธสุภาษิตที่จะสอนให้เรามีสติในการรับฟังสิ่งต่างๆ ไตร่ตรองเพื่อหาข้อเท็จจริง และจดบันทึกเพื่อเตือนใจ
ชีวิต-ครอบครัว
3
กุมภาพันธ์
2567
ความมุ่งมั่นของชาวจีนที่จะให้ประเทศก้าวหน้า ทุกคนต่างร่วมมือกันโดยไม่คำนึงถึงความต่างของชนชั้น แม้จะประสบความยากลำบากก็ไม่เคยย่อท้อ
Subscribe to ชีวิต-ครอบครัว