ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สนับสนุนสถาบันฯ

ผู้สนับสนุนมูลนิธิ และสถาบันปรีดี พนมยงค์

พ.ศ. 2566  |  2565  |  2564  |  2563

ผู้สนับสนุนมูลนิธิ และสถาบันปรีดี พนมยงค์
ผู้บริจาค วันที่ จำนวน (บาท)
คุณจริย์วัฒน์ สันตะบุตร 8 ม.ค. 28,000
คุณเอกชัย ไชยนุวัติ 8 ม.ค. 5,760
คุณฉัตรวงศ์ บุนนาค 9 พ.ค. 10,000
คุณเอกชัย ไชยนุวัติ 24 มิ.ย. 5,000
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 12 ก.ค. 200,000
ดร.ผุสดี ตามไท 17 ส.ค. 1,200
ดร.ดร.จริย์วัฒน์ สันตะบุตร 17 ส.ค. 1,200
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 ก.ย. 20,000