ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คลังข้อมูล

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

ปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษผู้อภิวัฒน์ โดย ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐
ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๕๙
วันปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2537
วันปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2536
วันปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2535
วันปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2533
วันปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2531
วันปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2528
ปรีติธรรม รวมธรรมทัศน์ของพระมหาเถระต่อปรีดี พนมยงค์
PRIDI BANOMYONG AND THE MAKING OF THAILAND'S MODERN HISTORY
มโนทัศน์ทางเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์มนูธรรม กับเศรษฐศาสตร์ของ ชาร์ลส์ จิ๊ด
หนังสือ ข้อเขียนทางปรัชญา โดยปรีดี พนมยงค์
หนังสือ Pridi by Pridi : selected writings on life, politics, and economy โดย ปรีดี พนมยงค์
หนังสือ ขุมปัญญา โดย ปรีดี พนมยงค์