ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

บทบาท-ผลงาน

บทบาทและผลงานของปรีดี

บทบาท-ผลงาน
19
กุมภาพันธ์
2567
การคิดคำไทยใหม่เพื่อถ่ายทอดแนวคิดเป็นเรื่องที่สำคัญ การเลือกใช้คำใหม่ที่คนคิดขึ้น ในการถ่ายทอดความหมายของคำต่างประเทศ เป็นไปได้เป็นหลายคำ การเลือกใช้คำที่ถูกต้องตามความเหมาะสมจึงเป็นปัญหาที่ควรพิจารณาอย่างละเอียด
บทบาท-ผลงาน
14
กุมภาพันธ์
2567
หลังจากการปฏิวัติการปกครองพ.ศ. 2475 รัฐบาลคณะราษฎรได้ดำเนินงานทางเศรษฐกิจเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำของประเทศ โดยพระยาพหลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการก่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาล ในพื้นที่ของแหล่งปลูกอ้อยจำนวนมาก ณ จังหวัดลำปาง
บทบาท-ผลงาน
12
กุมภาพันธ์
2567
พัฒนาการของ 'ภาษาไทยสยาม' ที่มาจากภาษาของชนเชื้อชาติไทยดั้งเดิม เข้ามาผสมผสานกับคำศัพท์จากภาษาอื่นๆ และการจำแนกวิธีการถ่ายทอดศัพท์ต่างประเทศมาเป็นศัพท์ไทยสยาม
บทบาท-ผลงาน
4
กุมภาพันธ์
2567
นายปรีดี พนมยงค์ได้เข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในช่วงปลายเดือนมีนาคม โดยมีนโยบายที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาและปราปรามโจรผู้ร้ายในบ้านเมืองให้มีจำนวนลดน้อยลง
บทบาท-ผลงาน
30
มกราคม
2567
แต่เดิมคำว่า “ศัพท์” ในภาษาสันสกฤต แปลว่า เสียง, คำ, คำที่มีความหมาย โดยที่ชาวสยามได้รับอิทธิจากภาษาดังกล่าวเพื่อถ่ายทอดความหมายในภาษาไทยสยามที่มีความหมายว่าคำที่มีความหมายเฉพาะและคำยากที่ต้องแปล
บทบาท-ผลงาน
24
มกราคม
2567
นายปรีดี พนมยงค์ เข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลหลวงพิบูลสงครามนับตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2481 ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์ในสยาม โดยตั้งโรงงานกลั่นแอลกอฮอล์แบบทันสมัยแห่งแรกที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของชาติ
บทบาท-ผลงาน
18
มกราคม
2567
  1. “เค้าโครงการเศรษฐกิจ” ที่นายปรีดี พนมยงค์ เสนอ ในปี พ.ศ. 2476 เป็น การเสนอ “แผนและโครงการเศรษฐกิจ” ที่มีรายละเอียดชัดเจนนำไปสู่การปฏิบัติแล้วหรือไม่ ? คำตอบ
บทบาท-ผลงาน
27
ธันวาคม
2566
ภายหลังการอภิวัฒน์สยาม วันที่ 24 มิถุนายน 2475 รัฐธรรมนูญฉบับแรก คือ ธรรมนูญการปกครองที่ขึ้นโดยนายปรีดี พนมยงค์ ประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2475 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระนามให้เป็นฉบับชั่วคราว หลังจากนั้นในวันที่ 10 ธันวาคม 2475 จึงมีการประกาศใช้ฉบับถาวรที่สภาผู้เเทนราษฎรได้จัดทำขึ้น
บทบาท-ผลงาน
8
ธันวาคม
2566
พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ คือหนึ่งในผลงานสำคัญของนายปรีดี พนมยงค์ภายหลังการอภิวัฒน์สยามเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ได้เพียงสองคือวันที่ 27 มิถุนายน 2475 ก็ได้ประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองฉบับ
บทบาท-ผลงาน
1
พฤศจิกายน
2566
คลี่คลายปมความสงสัยเรื่องจุดยืนและความคิดทางการเมืองของนายปรีดีที่ได้ระบุไว้ในบทสัมภาษณ์เรื่อง “Pridi Through a looking glass” ว่าปรัชญาการเมืองของท่านคือ “สังคมนิยมวิทยาศาสตร์ประชาธิปไตย”
Subscribe to บทบาท-ผลงาน