ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สัจจะประวัติศาสตร์

18
กรกฎาคม
2566
    ที่ สปพ. 045/2566 18 กรกฎาคม 2566 เรื่อง   จดหมายเปิดผนึกถึงประธานรัฐสภา กรณีสมาชิกวุฒิสภาอภิปรายพาดพิงถึงคณะราษฎรและประวัติศาสตร์ 2475 เรียน   ประธานรัฐสภา สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารถ้อยคำในการอภิปรายของนายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา ภาพประกอบการอภิปราย  
23
มกราคม
2562
ตามที่ปรากฏข้อความในโลกออนไลน์พาดพิงถึงนายปรีดี พนมยงค์ โดยอ้างว่ามาจากหนังสืออนุสรณ์งานศพ คุณครูฉลบชลัยย์ พลางกูร ภรรยาของคุณจำกัด พลางกูร แห่งขบวนการเสรีไทย ผู้สละชีพไป “เพื่อชาติ เพื่อ humanity” นั้น
Subscribe to สัจจะประวัติศาสตร์