ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ข่าวสารและบทความ

แนวคิด-ปรัชญา
22
กุมภาพันธ์
2567
ภาพรวมของสถิติ นิติรัฐ ความชอบธรรม ความยุติธรรม สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในบริบทสากล ยังพบว่ามีความขัดแย้งทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เหตุการณ์รัฐประหาร ปี 2557 จนกระทั่งการเคลื่อนไหวทางการเมืองของนักเรียน นิสิตนักศึกษาในปี 2563
แนวคิด-ปรัชญา
21
กุมภาพันธ์
2567
ธรรมชาติปรัชญา ได้มีการค้นพบสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นจึงกลายเป็นที่มาของคำว่า "ไซเอนส์" หรือในภาษาไทยแปลว่า "วิทยาศาสตร์"
แนวคิด-ปรัชญา
20
กุมภาพันธ์
2567
นิติรัฐเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงถึงการมีอยู่ของประชาธิปไตย แต่สำหรับกรณีของประเทศไทยนิติรัฐมีความแตกต่างออกไป นั่นคือมีการนำเอาระบบแนวคิดการปกครองตามที่ชนชั้นนำต้องการให้รักษาไว้เข้ามาปรับใช้จนความเป็นนิติรัฐของไทยเปลี่ยนไป
บทบาท-ผลงาน
19
กุมภาพันธ์
2567
การคิดคำไทยใหม่เพื่อถ่ายทอดแนวคิดเป็นเรื่องที่สำคัญ การเลือกใช้คำใหม่ที่คนคิดขึ้น ในการถ่ายทอดความหมายของคำต่างประเทศ เป็นไปได้เป็นหลายคำ การเลือกใช้คำที่ถูกต้องตามความเหมาะสมจึงเป็นปัญหาที่ควรพิจารณาอย่างละเอียด
ชีวิต-ครอบครัว
18
กุมภาพันธ์
2567
ปลายเดินทางเพื่อที่จะหาความรู้และประสบการณ์ จากการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่สำคัญ และต้องพบกับการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่มีความยากลำบาก
เกร็ดประวัติศาสตร์
17
กุมภาพันธ์
2567
จดหมายฉบับนี้ลูกชายผู้แรกได้เขียนถึงคุณงามความดีและแบบอย่างที่ดีของพ่อ การใช้ชีวิตท่ามกลางการถูกประณามจากสังคม
เกร็ดประวัติศาสตร์
17
กุมภาพันธ์
2567
เนื่องในโอกาสครบรอบ 129 ปี ชาตกาล ม.จ.พูนพิศมัย ดิศกุล จึงขอนำเสนอบทความ “ห้องดำรง“ เรื่องราวของท่านในการเยือนสถานที่ท่องเที่ยวในต่างประเทศจนได้ความรู้ใหม่
แนวคิด-ปรัชญา
16
กุมภาพันธ์
2567
ข้อเสนอแนะการขุดคอคอดกระ เพื่อทำคลองเชื่อมระหว่างสองฝั่งทะเล จากแนวคิดการแนะนำของดร. ปรีดี พนมยงค์ ด้วยความหวังว่าโครงการนี้จะช่วยพัฒนาสภาพเศรษฐกิจของประเทศได้
บทบาท-ผลงาน
14
กุมภาพันธ์
2567
หลังจากการปฏิวัติการปกครองพ.ศ. 2475 รัฐบาลคณะราษฎรได้ดำเนินงานทางเศรษฐกิจเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำของประเทศ โดยพระยาพหลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการก่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาล ในพื้นที่ของแหล่งปลูกอ้อยจำนวนมาก ณ จังหวัดลำปาง
13
กุมภาพันธ์
2567
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา สถาบันปรีดี พนมยงค์ นำโดย คุณปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ กรรมการผู้จัดการสถาบันปรีดี พนมยงค์ ได้เข้าเยี่ยมชม และศึกษาศึกษากระบวนการทำงานของ BentoWeb ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ซีแมนทิค ทัช จำกัด เพื่อเรียนรู้วิธีการจัดเก็บและดูแลสินค้าให้กับผู้ใช้บริการ