ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน PRIDI Talks #15 : วันปรีดี พนมยงค์ 2565 “มุมมอง SDGs เพื่อการพัฒนาสู่ประชาธิปไตยสมบูรณ์” เนื่องในวาระ 122 ปี ชาตกาล ปรีดี พนมยงค์

PRIDI Talks #15 : วันปรีดี พนมยงค์ 2565 “มุมมอง SDGs เพื่อการพัฒนาสู่ประชาธิปไตยสมบูรณ์” เนื่องในวาระ 122 ปี ชาตกาล ปรีดี พนมยงค์

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ ห้องปรีดี เกษมทรัพย์ (LT.2) ชั้น 3 คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รายละเอียดโครงการ PRIDI Talks #15 : วันปรีดี พนมยงค์ 2565 “มุมมอง SDGs เพื่อการพัฒนาสู่ประชาธิปไตยสมบูรณ์” เนื่องในวาระ 122 ปี ชาตกาล ปรีดี พนมยงค์
https://pridi.or.th/th/project/2022/04/1071

หมายเหตุ : กิจกรรมนี้มีถ่ายทอดสดทาง Facebook สถาบันปรีดี พนมยงค์
https://www.facebook.com/pridibanomyonginstitute/

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในงานจึงจำกัดผู้เข้าร่วมจำนวน 100 ที่นั่ง และขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมลงทะเบียนพร้อมแนบเอกสารการฉีดวัคซีนจากแอพพลิเคชันหมอพร้อม และ แสดงผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR ที่ตรวจไม่พบเชื้อภายใน 72 ชั่วโมง บริเวณจุดลงทะเบียนในวันงาน และขอความร่วมมือใส่หน้ากากอนามัยตลอดกิจกรรม

ข้อมูลผู้เข้าร่วม

ข้อมูลการติดต่อ

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพศ
อายุ
อาชีพ
ท่านทราบข่าวการจัดกิจกรรมนี้ผ่านช่องทางใด
ท่านเคยร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสถาบันปรีดี พนมยงค์มาก่อนหรือไม่

ข้อมูลวัคซีน

ข้อมูลการได้รับวัคซีน
กรุณาแนบรูปถ่ายเอกสารการรับรองการฉีดวัคซีน หรือ รูปภาพแคปหน้าจอรายละเอียดการฉีดวัคซีนจากแอป/LINE "หมอพร้อม" เพื่อประกอบการยืนยันการฉีดวัคซีนแล้ว (ขนาดรูปภาพต้องไม่เกิน 5MB และความกว้างxสูงไม่เกิน 4000x4000 pixels)
One file only.
5 MB limit.
Allowed types: gif, jpg, jpeg, png.
ผู้เข้าร่วมต้องแสดงผลตรวจ ATK / RT-PCR ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
โดยการแสดงรูปถ่ายผลตรวจ ATK / RT-PCR หรือนำใบรับรองแพทย์มาแสดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนเข้าร่วมงาน