ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน PRIDI Talks #16 : 90 ปี แห่งการอภิวัฒน์สยาม “อุดมการณ์เพื่อชาติและราษฎรไทย”

PRIDI Talks #16: 90 ปี แห่งการอภิวัฒน์สยาม “อุดมการณ์เพื่อชาติและราษฎรไทย”

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565
ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เวลา 14.00 - 17.00 น.

รายละเอียดโครงการ PRIDI Talks #16: 90 ปี แห่งการอภิวัฒน์สยาม “อุดมการณ์เพื่อชาติและราษฎรไทย”

https://pridi.or.th/th/project/2022/06/1127

หมายเหตุ : กิจกรรมนี้มีถ่ายทอดสดทาง Facebook สถาบันปรีดี พนมยงค์
https://www.facebook.com/pridibanomyonginstitute/

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมลงทะเบียนแนบเอกสารการฉีดวัคซีนจากแอพพลิเคชันหมอพร้อม และ แสดงผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR ที่ตรวจไม่พบเชื้อภายใน 72 ชั่วโมง บริเวณจุดลงทะเบียนในวันงาน และขอความร่วมมือใส่หน้ากากอนามัยตลอดกิจกรรม

ข้อมูลผู้เข้าร่วม

ข้อมูลการติดต่อ

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพศ
อายุ
อาชีพ
ท่านทราบข่าวการจัดกิจกรรมนี้ผ่านช่องทางใด
ท่านเคยร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสถาบันปรีดี พนมยงค์มาก่อนหรือไม่

ข้อมูลวัคซีน

ข้อมูลการได้รับวัคซีน
กรุณาแนบรูปถ่ายเอกสารการรับรองการฉีดวัคซีน หรือ รูปภาพแคปหน้าจอรายละเอียดการฉีดวัคซีนจากแอป/LINE "หมอพร้อม" เพื่อประกอบการยืนยันการฉีดวัคซีนแล้ว (ขนาดรูปภาพต้องไม่เกิน 5MB และความกว้างxสูงไม่เกิน 4000x4000 pixels)
One file only.
5 MB limit.
Allowed types: gif, jpg, jpeg, png.
ผู้เข้าร่วมต้องแสดงผลตรวจ ATK / RT-PCR ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
โดยการแสดงรูปถ่ายผลตรวจ ATK / RT-PCR หรือนำใบรับรองแพทย์มาแสดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนเข้าร่วมงาน

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการลงทะเบียนครั้งนี้ สถาบันฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารและรับข่าวสารเกี่ยวกับการเสวนาในครั้งนี้ ในการนี้ สถาบันฯ อาจจะมีการเผยแพร่ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมของท่านภายหลังจบงาน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของสถาบันฯ ได้ใน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://pridi.or.th/th/privacy-policy