ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน PRIDI Talks #17: 77 ปี วันสันติภาพไทย “ความคิดสันติภาพของปรีดี พนมยงค์ กับ สันติภาพของโลกในปัจจุบัน”

PRIDI Talks #17: 77 ปี วันสันติภาพไทย “ความคิดสันติภาพของปรีดี พนมยงค์ กับ สันติภาพของโลกในปัจจุบัน”

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565
ณ หอประชุมศรีบูรพา ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เวลา 10.30 - 12.30 น.

รายละเอียดโครงการ PRIDI Talks #17: 77 ปี วันสันติภาพไทย “ความคิดสันติภาพของปรีดี พนมยงค์ กับ สันติภาพของโลกในปัจจุบัน”

https://pridi.or.th/th/project/2022/08/1198

หมายเหตุ : กิจกรรมนี้มีถ่ายทอดสดทาง Facebook สถาบันปรีดี พนมยงค์
https://www.facebook.com/pridibanomyonginstitute/

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยตลอดกิจกรรม

ข้อมูลผู้เข้าร่วม

ข้อมูลการติดต่อ

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพศ
อายุ
อาชีพ
ท่านทราบข่าวการจัดกิจกรรมนี้ผ่านช่องทางใด
ท่านเคยร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสถาบันปรีดี พนมยงค์มาก่อนหรือไม่

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการลงทะเบียนครั้งนี้ สถาบันฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารและรับข่าวสารเกี่ยวกับการเสวนาในครั้งนี้ ในการนี้ สถาบันฯ อาจจะมีการเผยแพร่ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมของท่านภายหลังจบงาน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของสถาบันฯ ได้ใน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://pridi.or.th/th/privacy-policy