ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน PRIDI Talks #20: “ดุลยภาพแห่งอำนาจ” : เปลี่ยนผ่านสังคมไทยด้วยการเลือกตั้ง

PRIDI Talks #20: “ดุลยภาพแห่งอำนาจ” : เปลี่ยนผ่านสังคมไทยด้วยการเลือกตั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566
เวลา 09.30 - 12.35 น.

ณ ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์ 1 สถาบันไทยคดีศึกษา ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

รายละเอียดโครงการ PRIDI Talks #20
https://pridi.or.th/th/project/2023/04/1503

หมายเหตุ : กิจกรรมนี้มีถ่ายทอดสดทาง Facebook สถาบันปรีดี พนมยงค์
https://www.facebook.com/pridibanomyonginstitute/

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยตลอดกิจกรรม

 

ข้อมูลผู้เข้าร่วม

ข้อมูลการติดต่อ

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพศ
อายุ
อาชีพ
ท่านทราบข่าวการจัดกิจกรรมนี้ผ่านช่องทางใด
ท่านเคยร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสถาบันปรีดี พนมยงค์มาก่อนหรือไม่

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการลงทะเบียนครั้งนี้ สถาบันฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารและรับข่าวสารเกี่ยวกับการเสวนาในครั้งนี้ ในการนี้ สถาบันฯ อาจจะมีการเผยแพร่ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมของท่านภายหลังจบงาน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของสถาบันฯ ได้ใน นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://pridi.or.th/th/privacy-policy