ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน PRIDI Talks #9 x CONLAB รัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

กิจกรรม PRIDI Talks #9 x CONLAB

รัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

Workshop ร่วมคิด ร่วมร่างอนาคตรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564
เวลา 09.00 - 17.30 น.

ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ (TCDC)
ณ Function room ชั้น 4
อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก

 

รายละเอียดและกำหนดการ 

ภาคเช้า เสวนาทางวิชาการ (09.00 - 12.00 น.)

ห้อง Front Lobby TCDC

 • 09.00 – 09.30 น. | ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ห้อง Function Room ชั้น 4

 • 09.30 - 12.00 น. | เสวนา รัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตยที่สมบูรณ์
  • โดย
   • ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ | ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค
   • ดร.วรวิทย์ กนิษฐะเสน | อดีตเอกอัครราชทูต
   • ผศ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ | อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   • ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ | ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)
   • พริษฐ์ วัชรสินธุ |  ผู้ก่อตั้งเครือข่ายรัฐธรรมนูญก้าวหน้า (CONLAB)
  • ดำเนินรายการโดย
   • ผศ.อัครพงษ์ ค่ำคูณ | คณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
 • 12.00 - 13.00 น. | พักทานอาหารกลางวัน

ภาคบ่าย กิจกรรม Workshop ร่างรัฐธรรมนูญในฝัน (13.00 - 17.30 น.)

ห้อง Auditorium ชั้น M

 • 13:00 - 13:30 น.      แยกกลุ่มทำกิจกรรมและทำความรู้จักกัน (Ice Breaking)
 • 13:30 - 14:00 น.      แยกตามฐานเพื่อหารือรายหมวด
 • 14:00 - 15:30 น.      กลับมาที่กลุ่ม เพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับกลุ่ม
 • 15.30 - 15.40 น.      พักเบรค 10 นาที
 • 15.40 - 16.20 น.      กลับมาที่ฐานอีกครั้ง เพื่อหาแนวทาง 1 ร่างรัฐธรรมนูญในฝัน
 • 16.20 - 17.00 น.      แต่ละกลุ่มนำเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับของตน
 • 17.00 - 17.30 น.      ปิดกิจกรรม ถ่ายภาพ และมอบของที่ระลึก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : 02-3813860, 065-9566648

รายละเอียดโครงการ :

PRIDI Talks #9 x CONLAB
รัฐธรรมนูญเพื่อประชาธิปไตยที่สมบูรณ์
Workshop ร่วมคิด ร่วมร่างอนาคตรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

ข้อมูลผู้เข้าร่วม

ข้อมูลการติดต่อ

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม

อายุ
อาชีพ
อาหารที่แพ้ (ถ้ามีโปรดระบุ)
ท่านทราบข่าวการจัดกิจกรรมนี้ผ่านช่องทางใด
ท่านเคยร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสถาบันปรีดี พนมยงค์มาก่อนหรือไม่

รายละเอียดการร่วมกิจกรรม

ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมแบบใด

ตอบคำถามสำหรับผู้เข้าร่วม Workshop ช่วงบ่ายเท่านั้น

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.