ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การปฏิวัติใหญ่ของฝรั่งเศส ปี 1789

เกร็ดประวัติศาสตร์
4
มิถุนายน
2564
ประเทศฝรั่งเศสในปี ค.ศ.1789 เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง และวัฒนธรรมอย่างใหญ่หลวงหลายประการ หนึ่งในนั้นคือ “การทลายคุกบาสตีย์” (Prise de la Bastille) ในวันที่ 14 กรกฎาคม
Subscribe to การปฏิวัติใหญ่ของฝรั่งเศส ปี 1789