ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คุณค่าสากลแห่งสิทธิมนุษยชน

แนวคิด-ปรัชญา
23
กันยายน
2564
ด้วยเหตุที่การยอมรับศักดิ์ศรีแต่กำเนิด และสิทธิซึ่งเสมอกันและไม่อาจโอนแก่กันได้ ของสมาชิกทั้งปวงแห่งครอบครัวมนุษยชาติอันเป็นรากฐานของเสรีภาพ ความยุติธรรม และสันติภาพในโลก
Subscribe to คุณค่าสากลแห่งสิทธิมนุษยชน