ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ

บทบาท-ผลงาน
20
ธันวาคม
2563
ในช่วง 14 ปีภายใต้การนำของท่าน ดร.ปรีดี ระบอบรัฐธรรมนูญของไทยได้ก้าวหน้าขึ้นมาก หากไม่มีการปฏิวัติรัฐประหารมาขัดจังหวะ การเมืองไทยก็คงจะมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพมากกว่านี้
Subscribe to กษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ