ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แนวคิด-ปรัชญา
27
กันยายน
2565
ในปัจจุบันไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ในฐานะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยในการอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์ในชีวิตประจำวัน การที่ราคาค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นย่อมกระทบต่อชีวิตประชาชน
Subscribe to การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย