ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ข้อเสนอแนะ

แนวคิด-ปรัชญา
16
กุมภาพันธ์
2567
ข้อเสนอแนะการขุดคอคอดกระ เพื่อทำคลองเชื่อมระหว่างสองฝั่งทะเล จากแนวคิดการแนะนำของดร. ปรีดี พนมยงค์ ด้วยความหวังว่าโครงการนี้จะช่วยพัฒนาสภาพเศรษฐกิจของประเทศได้
Subscribe to ข้อเสนอแนะ