ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

แนวคิด-ปรัชญา
15
มิถุนายน
2565
การขับเคลื่อนเพื่อรับรองการ “สมรสเท่าเทียม” ในประเทศไทยไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นกระบวนการที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณเกือบ 10 ปี
Subscribe to คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย