ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ความสุขุม

แนวคิด-ปรัชญา
5
กุมภาพันธ์
2567
ปรัชญาคืออะไร? คำถามชวนสงสัยของใครหลายคนที่เริ่มจะก้าวสู่ศาสตร์แห่งการคบคิดที่มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ จนกระทั่งเมื่อคำว่า “ปรัชญา” ได้เดินทางเข้ามาในดินแดนไทย การหาคำนิยามศาสตร์แห่งการคบคิดนี้ในภาษาไทยได้มีการถกเถียงอย่างมากมาย
Subscribe to ความสุขุม