ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คำศัพท์ที่มีความหมายเฉพาะ

บทบาท-ผลงาน
30
มกราคม
2567
แต่เดิมคำว่า “ศัพท์” ในภาษาสันสกฤต แปลว่า เสียง, คำ, คำที่มีความหมาย โดยที่ชาวสยามได้รับอิทธิจากภาษาดังกล่าวเพื่อถ่ายทอดความหมายในภาษาไทยสยามที่มีความหมายว่าคำที่มีความหมายเฉพาะและคำยากที่ต้องแปล
Subscribe to คำศัพท์ที่มีความหมายเฉพาะ