ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ฐานปฏิบัติการ จังหวัดแพร่

เกร็ดประวัติศาสตร์
17
พฤศจิกายน
2566
กล่าวขานถึงขบวนการเสรีไทยสายแพร่ ผู้มีบทบาทสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์เอกราชของไทย แต่มิได้ถูกจดจำและบันทึกไว้อย่างแพร่หลายนัก
Subscribe to ฐานปฏิบัติการ จังหวัดแพร่