ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ทวีศักดิ์ เผือกสม

แนวคิด-ปรัชญา
28
มิถุนายน
2564
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475 นโยบายการสาธารณสุขมีเป้าหมายเพื่อให้ราษฎรของประเทศ ‘กินอิ่มนอนอุ่น’ กันอย่างเสมอภาค
Subscribe to ทวีศักดิ์ เผือกสม