ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ธนสิษฐ์ ขุนทองพันธ์

แนวคิด-ปรัชญา
27
กรกฎาคม
2564
จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 การจัดการร่างกายที่ปราศจากลมหายใจด้วยวิธีการเผาในเมรุ ก็ถูกนำมาใช้กับราษฎรด้วยเหตุผลทางสุขอนามัยและการสร้างคุณค่าใหม่
Subscribe to ธนสิษฐ์ ขุนทองพันธ์