ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวพุทธศักราช 2475

เกร็ดประวัติศาสตร์
28
พฤศจิกายน
2566
เอกสารสำคัญและเรื่องราวที่มิเคยกล่าวถึงของการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกของสยามภายหลังการอภิวัฒน์ 2475 โดยชี้ให้เห็นถึงความขับเคี่ยวและขัดแย้งระหว่างนายปรีดี พนมยงค์และพระยามโนปกรณ์นิติธาดา รวมไปถึงบรรยากาศและเรื่องราวของประชาชนจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติ
Subscribe to ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวพุทธศักราช 2475