ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นายร้อยตำรวจตรีวาศ สุนทรจามร

แนวคิด-ปรัชญา
12
มิถุนายน
2564
‘นายถวัติ ฤทธิเดช’ กับ ‘นายปรีดี พนมยงค์’ คือบุคคลร่วมสมัยกัน และคนหนุ่มทั้งสองเพียรพยายามในการเผยแพร่แนวคิดประชาธิปไตยเฉกเช่นเดียวกัน
Subscribe to นายร้อยตำรวจตรีวาศ สุนทรจามร