ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

บรรจบ เทียมทัด

ศิลปะ-วัฒนธรรม
23
มีนาคม
2566
"สติระลึกชอบในปัฏฐาน สมาธิเจริญญาณทั้งสี่วาง มีพานรัฐธรรมนูญอยู่กลาง เอกลักษณ์วางตั้ง ต.ม.ธ.ก."
Subscribe to บรรจบ เทียมทัด