ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์

บทบาท-ผลงาน
18
พฤศจิกายน
2563
หากจะกล่าวว่า ท่านปรีดีผู้วางรากฐานการศึกษากฎหมายปกครองและการจัดตั้งศาลปกครองของไทย ก็คงจะไม่เกินความเป็นจริง
Subscribe to ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์