ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหดิล

เกร็ดประวัติศาสตร์
10
พฤศจิกายน
2564
การเมืองไทย ตกอยู่ใน ‘วงจรอุบาทว์’ การรัฐประหาร - การร่างรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตย - การจัดการเลือกตั้ง - เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน - เกิดวิกฤติทางการเมืองอีกครั้ง - และกลับมาจบที่การรัฐประหาร อีกครั้ง
Subscribe to พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหดิล