ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

พระราชบัญญัติอากรมฤดก พุทธศักราช 2475

แนวคิด-ปรัชญา
15
มิถุนายน
2564
การอภิวัฒน์เปลี่ยนแปลงการปกครองสยามจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์สู่ระบอบประชาธิปไตยนั้น มิได้มีความมุ่งหมายแต่เฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเท่านั้น
Subscribe to พระราชบัญญัติอากรมฤดก พุทธศักราช 2475