ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นนเรศร์วรฤทธิ์

เกร็ดประวัติศาสตร์
4
กรกฎาคม
2563
ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ เขียนบทความสั้น ๆ เล่าถึง 'คุณปู่' พระยาไชยวิชิตสิทธิสาตรา (นาค) ซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่ได้ลงชื่อในคำกราบบังคมทูล ร.ศ. 103
Subscribe to พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นนเรศร์วรฤทธิ์