ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

พันธบัตรทองคำ

เกร็ดประวัติศาสตร์
22
เมษายน
2563
ในอดีต มาตรการหนึ่งที่รัฐเคยใช้ในการหาเงินทุนมาแล้วหลายครั้ง ก็คือการออกพันธบัตรให้คนมากู้เงินในราคาถูก เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนช่วยชาติในยามคับขัน ถือเป็นความร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือกันของรัฐและประชาชน
Subscribe to พันธบัตรทองคำ