ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ม.จ. ศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัตน์

เกร็ดประวัติศาสตร์
15
สิงหาคม
2563
“ถ้าปราศจากจํากัด พลางกูร งานขององค์กรใต้ดินครั้งนี้อาจจะล้มเหลว หรือหากสําเร็จ ก็คงเป็นไปในรูปที่ผิดแผกกว่าที่ได้ปรากฏแก่ตาโลกภายหลัง”
Subscribe to ม.จ. ศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัตน์