ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

แนวคิด-ปรัชญา
16
กันยายน
2564
ในวันเพ็ญเดือนหก (พฤษภาคม) พุทธศักราช 2500 ตามปีปฏิทินจันทรคติของไทยจะเวียนมาถึง “กึ่งพุทธกาล” หรือครึ่งหนึ่งของอายุพระพุทธศาสนา (5,000 ปี) ตามความเชื่อพื้นบ้าน
Subscribe to ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช