ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทบาท-ผลงาน
23
มีนาคม
2565
'ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์' เล่าถึงความเป็นมาระหว่างนายปรีดี พนมยงค์ กับ “โรงเรียนเตรียมปริญญามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง” หรือ ต.ม.ธ.ก. โดยความมุ่งหวังของท่านผู้ประศาสน์การเพื่อจะปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาทุกระดับเพื่อให้สอดคล้องกับระบอบรัฐธรรมนูญ
Subscribe to ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย