ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ร.อ. อํานวย พูนพิพัฒน์

เกร็ดประวัติศาสตร์
23
กรกฎาคม
2563
นายเตียง ศิริขันธ์ ผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเป็นเสรีไทยที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดผู้หนึ่งจนกระทั่งได้รับสมญาว่า “ขุนพลภูพาน”
Subscribe to ร.อ. อํานวย พูนพิพัฒน์