ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ระบบความเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง

แนวคิด-ปรัชญา
13
พฤษภาคม
2566
“Electoral Justice: International IDEA Handbook” นำเสนอระบบความเที่ยงธรรมในการเลือกตั้งที่มีประสิทธิผล การยื่นและยุติการคัดค้านในการเลือกตั้งรวมทั้งการหยิบยกวิธีการต่างๆ ที่จะป้องกันข้อพิพาทและส่งเสริมสิทธิการเลือกตั้ง
Subscribe to ระบบความเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง