ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมกลไกตลาด

แนวคิด-ปรัชญา
25
ตุลาคม
2565
“รัฐธรรมนูญ” มีความสำคัญในทางการเมือง ในฐานะเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ และรัฐธรรมนูญยังมีบทบาทสำคัญในการกำหนดอุดมคติที่ต้องการให้เกิดขึ้นภายในประเทศด้วยเช่นกัน
Subscribe to ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมกลไกตลาด