ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ระบอบการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตย

บทสัมภาษณ์
16
กันยายน
2564
"ทุกครั้งที่เกิดการรัฐประหาร มักจะตามมาด้วยระบอบเผด็จการและอำนาจอันมิชอบธรรมเสมอ..."
Subscribe to ระบอบการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตย