ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รัฐธรรมนูญเยอรมัน

บทบาท-ผลงาน
22
ธันวาคม
2563
ดร.วรวิทย์ กนิษฐะเสน ตั้งข้อสังเกตถึงการศึกษาทางรัฐธรรมนูญที่จะช่วยสนับสนุนระบอบประชาธิปไตย พร้อมทั้งให้แง่คิดบทเรียนจากชีวิตของนายปรีดี พนมยงค์
Subscribe to รัฐธรรมนูญเยอรมัน