ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วงดุริยางค์ และคณะนักร้องประสานเสียง ๑๖ สิงหา

บทบาท-ผลงาน
25
กันยายน
2564
16 สิงหาคม 2488 ‘นายปรีดี พนมยงค์’ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ฯ รัชกาลที่ 8 ได้ประกาศสันติภาพ แสดงจุดยืนแห่งความเป็นกลาง สันติภาพ และอิสรภาพของชนชาวไทยต่อประชาคมโลก เป็นการประกาศเอกราช อธิปไตย ทำให้ประเทศไทยไม่ตกเป็นชาติผู้แพ้สงคราม
Subscribe to วงดุริยางค์ และคณะนักร้องประสานเสียง ๑๖ สิงหา