ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วัฒนธรรมอำนาจนิยม

แนวคิด-ปรัชญา
10
ตุลาคม
2564
เราต้องใช้กฎหมายต่างๆ มาปิดล้อมไม่ให้เขาขยับได้ สุดท้ายประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินชะตากรรมของตัวเองได้ในที่สุด
Subscribe to วัฒนธรรมอำนาจนิยม