ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ศักดิ์ เสนาณรงค์ [หลวงเสนาณรงค์]

เกร็ดประวัติศาสตร์
2
มีนาคม
2564
นายทวี ตะเวทีกุล เป็นสมาชิกขบวนการเสรีไทยภายในประเทศชั้นผู้ใหญ่ผู้หนึ่งซึ่งได้รับความไว้วางใจและมีความใกล้ชิดกับนายปรีดี พนมยงค์หัวหน้าขบวนการนับตั้งแต่แรกเริ่ม
Subscribe to ศักดิ์ เสนาณรงค์ [หลวงเสนาณรงค์]