ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

9
กุมภาพันธ์
2567
มูลนิธิ - สถาบันปรีดี พนมยงค์ เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเกี่ยวกับขบวนการเสรีไทยและการรำลึกขบวนการเสรีไทย ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุม ดร.สมสักดิ์ และคุณหญิงปัทมา สีสวัสดิ์ตระกูล (NIDA)
Subscribe to ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์