ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ศูนย์วิจัยรัฐสวัสดิการทางความเป็นธรรมศึกษา

บทสัมภาษณ์
9
พฤษภาคม
2564
PRIDI Interview ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี: การต่อสู้เพื่อรัฐสวัสดิการ คือ การต่อสู้เพื่อความเสมอภาคของประชาชน
Subscribe to ศูนย์วิจัยรัฐสวัสดิการทางความเป็นธรรมศึกษา