ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สถาบันเพื่อความยุติธรรมแห่งประเทศไทย

แนวคิด-ปรัชญา
13
ตุลาคม
2564
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาควรจะเข้าไปจัดการกับความต่างทางการเมืองหรือไม่? แล้วถ้ามันมีส่วนที่ควรต้องเข้าไปแล้ว ขอบเขตที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร?
Subscribe to สถาบันเพื่อความยุติธรรมแห่งประเทศไทย