ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สมาคมนักเรียนไทยในสหพันธรัฐเยอรมัน

แนวคิด-ปรัชญา
24
ตุลาคม
2563
จากอุทาหรณ์ในประวัติศาสตร์ นายปรีดีเห็นได้ว่า ในยุโรปนั้นระบบประชาธิปไตยโดยวิธีสันติเป็นไปได้โดยเงื่อนไข 2 ประการ คือ...
Subscribe to สมาคมนักเรียนไทยในสหพันธรัฐเยอรมัน