ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สมเด็จกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์

ชีวิต-ครอบครัว
12
มกราคม
2564
ความทรงจำของครูฉลบชลัยย์ พลางกูร ซึ่งกลายมาเป็นคนใน 'ครอบครัวเดียวกัน' กับท่านผู้หญิงพูนศุข หลังการเสียชีวิตของ 'จำกัด' สามีของเธอในภารกิจเสรีไทย
Subscribe to สมเด็จกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์