ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

บทบาท-ผลงาน
28
กันยายน
2565
ความพยายามในการบรรยาย “กฎหมายปกครอง” ในปี 2474 ของหลวงประดิษฐ์มนูธรรม ในยุคสมัยซึ่งการเรียนการสอนกฎหมายของประเทศไทย ได้รับอิทธิพลจากระบบกฎหมายอังกฤษที่ไม่มีการแบ่งแยกกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองออกมาอย่างชัดเจน
Subscribe to สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว